СОШ №49 имени А.Толубаева

Расписание

  10К каб 11-А каб 11-К каб
ДҮЙШӨНБҮ 1 МАТЕМАТ.(А) 7 ФИЗИКА 57    
2 ФИЗИКА 45 ДПМ 64    
3 АДАМ ж/а Коом 5 ДПМ 64    
4 ДПМ 64 МАТЕМАТ.(А) 8    
5 ДПМ 64 МАТЕМАТ.(Г) 8    
6 ТАРЫХ 9 ТАРЫХ 41    
7            
ШЕЙШЕМБИ 1 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З КЫРГ.ТИЛИ 7/56    
2 КЫРГ.ТИЛИ 4 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З    
3 АНГЛ.ТИЛИ 33 ГЕОГРАФИЯ 14    
4 ОРУС ТИЛИ 46 ХИМИЯ 57    
5 КЫРГ.АДАБ 4 ОРУС ТИЛИ 61    
6     АДАМ ж/а Коом 62    
7            
ШАРШЕМБИ 1 КЛ.СААТ   КЛ.СААТ      
2 ХИМИЯ 57 КЫРГ.АДАБ. 56/64    
3 БИОЛОГИЯ 42 ОРУС ТИЛИ 61    
4 ГЕОГРАФИЯ 5 ФИЗИКА 45    
5 МАТЕМАТ.(А) 4 КЫРГ.ТИЛИ 56    
6 КЫРГ.АДАБ. 4 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З    
7 ФИЗИКА 45        
БЕЙШЕМБИ 1 ОРУС ТИЛИ 46 БИОЛОГИЯ 42    
2 ХИМИЯ 57 АДАМ ж/а Коом 45    
3 ТАРЫХ 9 АНГЛ.ТИЛИ 55/33    
4 АНГЛ.ТИЛИ 33 ТАРЫХ 45    
5 КЫРГ.АДАБ.   МАТЕМАТ.(А) 8    
6     КЫРГ.ТИЛИ 56/64    
7            
ЖУМА 1 ОРУС ТИЛИ 46 КЫРГ.ТИЛИ 56/64    
2 ОРУС  АДАБ. 46 ХИМИЯ 57    
3 МАТЕМАТ.(А) 7 АНГЛ.ТИЛИ 33    
4 КЫРГ.ТИЛИ 4 ФИЗИКА 45    
5 МАТЕМАТ.(Г) 7 МАТЕМАТ.(Г) 8    
6 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ОРУС  АДАБ. 61    
7 ФИЗИКА 9 ОРУС ТИЛИ 61    
ИШЕМБИ 1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
  9-Б каб 9-К каб 10-А каб
ДҮЙШӨНБҮ 1 КЫРГ.ТИЛИ 56 ГЕОГРАФИЯ 5 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
2 КЫРГ.АДАБ. 56 АДАМ ж/а Коом 5 МАТЕМАТ.(А) 8
3 ФИЗИКА 57 ОРУС ТИЛИ 41 ОРУС  ТИЛИ 61
4 БИЛОГИЯ 14 ТАРЫХ 9 ФИЗИКА 57
5 ТАРЫХ 4 ФИЗИКА 57 ОРУС АДАБ. 61
6 ОРУС ТИЛИ 61 МАТЕМАТ.(А) 7 КЫРГ. АДАБ. 56
7            
ШЕЙШЕМБИ 1 ХИМИЯ 57 ТЕХНОЛОГИЯ 54 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
2 АНГЛ.  ТИЛИ 55/33 КЫРГ.АДАБ. 14 КЫРГ.ТИЛИ 56
3 ОРУС ТИЛИ 61 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ХИМИЯ 57
4 ТАРЫХ 62 КЫРГ.ТИЛИ 14 ДПМ 64
5 Адам ж/а Коом 62 ГЕОГРАФИЯ 5 ДПМ 64
6 ГЕОГРАФИЯ 14 ОРУС  АДАБ. 41 ОРУС ТИЛИ 61
7            
ШАРШЕМБИ 1 КЛ.СААТ   КЛ.СААТ   КЛ.СААТ  
2 ОРУС ТИЛИ 61 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З МАТЕМАТ.(А) 8
3 МАТЕМАТ.(Г) 62 КЫРГ.ТИЛИ 41 ТАРЫХ 9
4 МАТЕМАТ.(А) 8 ОРУС АДАБ. 23 КЫРГ.ТИЛИ 56
5 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ИНОФОРМАТ. 60/62 ГЕОГРАФИЯ 14
6 ИНФОРМАТ. 60 ХИМИЯ 57 ФИЗИКА 45
7 КЫРГ.ТИЛИ 56 МАТЕМАТ.(А) 7    
БЕЙШЕМБИ 1 ГЕОГРАФИЯ 14 АНГЛ.ТИЛИ 63/55 ТАРЫХ 45
2 КЫРГ.ТИЛИ 56 КЫРГ.ТИЛИ 5 МАТЕМАТ.(А) 8
3 МАТЕМАТ (А) 8 БИОЛОГИЯ 42 Адам ж/а Коом 23
4 ОРУС ТИЛИ 61 ХИМИЯ 57 БИОЛОГИЯ 42
5 АНГЛ.  ТИЛИ 55/33 Адам ж/а Коом 5 ОРУС ТИЛИ 61
6 ТЕХНОЛОГИЯ 60 ТАРЫХ 9 АНГЛ.  ТИЛИ 13/
7            
ЖУМА 1 БИОЛОГИЯ 42 КЫРГ.ТИЛИ 4 ФИЗИКА 45
2 ОРУС ТИЛИ 61 МАТЕМАТ.(Г) 7 АНГЛ.ТИЛИ 55/33
3 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ФИЗИКА 9 МАТЕМАТ.(Г) 8
4 ХИМИЯ 57 АНГЛ.ТИЛИ 55/63 ОРУС ТИЛИ 61
5 ФИЗИКА 45 БИОЛОГИЯ 42 КЫРГ.ТИЛИ 56
6 МАТЕМАТ.(Г) 8 МАТЕМАТ.(А) 7 ХИМИЯ 57
7            
ИШЕМБИ 1            
2            
3            
4            
5            
  8К каб 8Л каб 9 каб
ДҮЙШӨНБҮ 1 ФИЗИКА 45 ОРУС ТИЛИ 46 ОРУС ТИЛИ 61
2 ОРУС ТИЛИ 46 АДЕП 7 ТАРЫХ 41
3 ТАРЫХ 9 ФИЗИКА 45 МАТЕМАТ.(А) 8
4 АДЕП 7 АНГЛ.ТИЛИ 13/55 КЫРГ.АДАБ. 56
5 ГЕОГРАФИЯ 5 ТАРЫХ 9 БИОЛОГИЯ 42
6 АНГЛ.ТИЛИ 13/55 ГЕОГРАФИЯ 5 ФИЗИКА 57
7            
ШЕЙШЕМБИ 1 КЫРГ.ТИЛИ 8 БИОЛОГИЯ 42 АДАМ ж/а коом 62
2 ОРУС ТИЛИ 46 ТЕХНОЛОГИЯ 54 ОРУС  АДАБ. 61
3 ГЕОГРАФИЯ 5 ОРУС ТИЛИ 46 АНГЛ. ТИЛИ 55/33
4 БИОЛОГИЯ 42 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ГЕОГРАФИЯ 14
5 ТЕХНОЛОГИЯ 54 АНГЛ.ТИЛИ 55/33 КЫРГ.ТИЛИ 56/7
6 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З КЫРГ.АДАБ. 4 ХИМИЯ 57
7            
ШАРШЕМБИ 1 КЛ.СААТ   КЛ.СААТ   КЛ.СААТ  
2 КЫРГ.АДАБ 41 КЫРГ.ТИЛИ 23 ТАРЫХ 9
3 ХИМИЯ 57 ИНФОРМАТ. 60/62 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
4 КЫРГ.ТИЛИ 41 КЫРГ.АДАБ. 23 ИНФОРМАТ. 60/62
5 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ГЕОГРАФИЯ 5 АЛГЕБРА 8
6 МАТЕМАТ.(А) 8 МАТЕМАТ.(А) 46 КЫРГ.ТИЛИ 56/7
7 ГЕОМЕТРИЯ 8 ХИМИЯ 57 ОРУС ТИЛИ 61
БЕЙШЕМБИ 1 МАТЕМАТ.(А) 8 ХИМИЯ 57 ТЕХНОЛОГИЯ 54
2 ОРУС ТИЛИ 46 БИОЛОГИЯ 42 АНГЛ.ТИЛИ 55/33
3 ИНФОРМАТ. 60 ОРУС ТИЛИ 46 ГЕОГРАФИЯ 14
4 ТАРЫХ 9 МАТЕМАТ.(А) 45 МАТЕМАТ.(А) 8
5 БИОЛОГИЯ 42 ТАРЫХ 9 КЫРГ.ТИЛИ 56/64
6 ХИМИЯ 57 МАТЕМАТ.(Г) 7 ОРУС ТИЛИ 61
7            
ЖУМА 1 ИНФОРМАТ. 60/62 АЛГЕБРА 7 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
2 МАТЕМАТ.(А) 8 КЫРГ.ТИЛИ 14 БИОЛОГИЯ 42
3 КЫРГ.ТИЛИ 23 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ХИМИЯ 57
4 КЫРГ.АДАБ. 4 ИНФОРМАТ. 60/62 МАТЕМАТ.(Г) 62
5 АНГЛ.ТИЛИ 55/63 ФИЗИКА 9 ОРУС ТИЛИ 61
6 ФИЗИКА 9 КЫРГ.АДАБ. 4 ФИЗИКА 45
7            
ИШЕМБИ 1            
2            
3            
4            
5            
6            
  7            
  6А каб 6 каб 6К каб
ДҮЙШӨНБҮ 1 ОРУС ТИЛИ 46 АНГЛ.ТИЛИ 55/63 БИОЛОГИЯ 42
2 ИНФОРМАТ. 60/62 ОРУС ТИЛИ 46 АНГЛ.ТИЛИ 55/33
3 АНГЛ.ТИЛИ 55/33 АДАМ ж/а коом 4 ИНФОРМАТ. 60/62
4 АДАМ ж/а коом 14 ИНФОРМАТ. 60/62 ТЕХНОЛОГИЯ 54
5 МАТЕМАТ. 46 ТАРЫХ 41 МАТЕМАТ. 7
6 БИОЛОГИЯ 14 МАТЕМАТИКА 46 ТАРЫХ 41
7            
ШЕЙШЕМБИ 1 ТАРЫХ 9 АНГЛ.ТИЛИ 55/33 ОРУС  АДАБ. 46
2 ГЕОГРАФИЯ 9 БИОЛОГИЯ 14 БИОЛОГИЯ 42
3 ТЕХНОЛОГИЯ 54 ГЕОГРАФИЯ 9 КЫРГ.ТИЛИ 4
4 АНГЛ.ТИЛИ 55/33 ТАРЫХ 9 КЫРГ.АДАБ. 4
5 БИОЛОГИЯ 14 СҮРӨТ 41 ТАРЫХ 9
6 КЫРГ.ТИЛИ   ТЕХНОЛОГИЯ 54 ГЕОГРАФИЯ 5
7            
ШАРШЕМБИ 1 КЛ.СААТ   КЛ.СААТ   КЛ.СААТ  
2 МАТЕМАТИКА 54 ОРУС ТИЛИ 46 ГЕОГРАФИЯ 14
3 ОРУС ТИЛИ 55/33 МАТЕМАТИКА 54 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
4 ОРУС  АДАБ. 46 АНГЛ.ТИЛИ 63/13 МАТЕМАТ. 7
5 АНГЛ.ТИЛИ 13/63 ОРУС АДАБ. 46 ОРУС ТИЛИ 54/4
6 ГЕОГРАФИЯ 14 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З АНГЛ.ТИЛИ 55/33
7 ТАРЫХ 42 ГЕОГРАФИЯ 14 КЫРГ. ТИЛИ 46/41
БЕЙШЕМБИ 1 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ОРУС ТИЛИ 46 АДАМ ж/а КООМ 5
2 ОРУС АДАБ. 46 БИОЛОГИЯ 14 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
3 ОРУС ТИЛИ 46 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З АНГЛ.ТИЛИ 33
4 СҮРӨТ 54 КЫРГ. ТИЛИ 56/63 КЫРГ.АДАБ. 4
5 МАТЕМАТИКА 23 АНГЛ.ТИЛИ 33 МАТЕМАТ. 7
6 МУЗЫКА 14 МАТЕМАТИКА 23 КЫРГ.ТИЛИ 4
7            
ЖУМА 1 АНГЛ.ТИЛИ 14/63 МУЗЫКА 14 СҮРӨТ 54
2 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З КЫРГ.ТИЛИ 56/14 МУЗЫКА 54
3 МАТЕМАТИКА 9 КЫРГ.АДАБ. 56/14 ОРУС ТИЛИ 46
4 КЫРГ.ТИЛИ 56/63 ОРУС АДАБ. 46 МАТЕМАТ. 7
5 ОРУС ТИЛИ 46 МАТЕМАТИКА 9 КЫРГ.ТИЛИ 4
6 КЫРГ.АДАБ. 13 ОРУС ТИЛИ 46 АНГЛ.ТИЛИ 13/33
7            
ИШЕМБИ 1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
  6 каб 8-А каб 8-Б каб
ДҮЙШӨНБҮ 1 ИНФОРМАТ. 60/62 ТАРЫХ 41 МАТЕМАТ.(А) 8
2 БИОЛОГИЯ 42 АНГЛ. ТИЛИ 33 ОРУС ТИЛИ 61
3 ТЕХНОЛОГИЯ 54 БИОЛОГИЯ 42 КЫРГ. ТИЛИ 56
4 ОРУС АДАБ. 23 ОРУС ТИЛИ 61 БИОЛОГИЯ 42
5 АНГЛ.ТИЛИ 13/33 КЫРГ.АДАБ. 41/56 АНГЛ.ТИЛИ 55
6 МАТЕМАТИКА 45 МАТЕМАТ.(А) 62 МАТЕМАТ.(Г) 8
7            
ШЕЙШЕМБИ 1 ОРУС ТИЛИ 23 ГЕОГРАФИЯ 14 ОРУС ТИЛИ 61
2 АНГЛ.ТИЛИ 55/33 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ХИМИЯ 57
3 БИОЛОГИЯ 42 КЫРГ.ТИЛИ 56/45 ТАРЫХ 41
4 ГЕОГРАФИЯ 5 ОРУС ТИЛИ 61 КЫРГ.ТИЛИ 56/45
5 КЫРГ.ТИЛИ 8 ХИМИЯ 57 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
6 КЫРГ.АДАБ. 8 АНГЛ.ТИЛИ 33    
7            
ШАРШЕМБИ 1 КЛ.СААТ   КЛ.СААТ   КЛ.СААТ  
2 ОРУС ТИЛИ 61 МАТЕМАТ.(А) 62 ГЕОГРАФИЯ 14
3 АНГЛ.ТИЛИ 13/63 ФИЗИКА 45 КЫРГ.ТИЛИ 56
4 МАТЕМАТИКА 23 ГЕОГРАФИЯ 14 ОРУС ТИЛИ 61
5 КЫРГ.ТИЛИ 41 ТАРЫХ 9 ФИЗИКА 45
6 ТАРЫХ 42 ОРУС ТИЛИ 61 ТАРЫХ 9
7 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З     ТЕХНОЛОГИЯ 60
БЕЙШЕМБИ 1 КЫРГ.АДАБ. 4 ОРУС АДАБ. 56 КЫРГ.АДАБ. 56
2 АНГЛ.ТИЛИ 33 ОРУС ТИЛИ 61 ИНФОРМАТ. 60/62
3 АДАМ ж/а Коом 5 КЫРГ.ТИЛИ 56 ОРУС ТИЛИ 61
4 ГЕОГРАФИЯ 5 ТЕХНОЛОГИЯ 60 АНГЛ.ТИЛИ 33
5 КЫРГ.АДАБ. 4 ИНФОРМАТ. 60/62 ГЕОГРАФИЯ 14
6 МАТЕМАТИКА 23 МАТЕМАТ.(Г) 62 МАТЕМАТИКА(Г) 8
7            
ЖУМА 1 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ХИМИЯ 57 МАТЕМАТ.(Г) 8
2 ТАРЫХ 9 ИНФОРМАТ 60 ФИЗИКА 45
3 СҮРӨТ 54 ФИЗИКА 45 ОРУС ТИЛИ 61
4 МАТЕМАТИКА 9 БИОЛОГИЯ 42 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
5 КЫРГ.ТИЛИ 4 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ИНФОРМАТ. 60/62
6 МУЗЫКА 14 МАТЕМАТ.(А) 62 БИОЛОГИЯ 42
7     КЫРГ.ТИЛИ 56 ХИМИЯ 57
ИШЕМБИ 1            
2            
3            
4            
5            
6            
  5А каб 5Б каб 5К каб
ДҮЙШӨНБҮ 1 АНГЛ.ТИЛИ 13/33 ОРУС ТИЛИ 41 ИНФОРМАТ. 60/62
2 ТАРЫХ 9 ОРУС АДАБ. 41 ТАБ. ТААНУУ 5
3 ИНФОРМАТ. 60/62 ТАРЫХ 9 ТАРЫХ 9
4 ОРУС АДАБ. 41 АНГЛ.ТИЛИ 13/33 МАТЕМАТИКА 45
5 ОРУС ТИЛИ 41 МАТЕМАТИКА 8 АНГЛ.ТИЛИ 13/33
6 МАТЕМАТИКА 7 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ОРУС АДАБ. 61
7            
ШЕЙШЕМБИ 1 ТАРЫХ 9 ОРУС ТИЛИ 41 ОРУС ТИЛИ 41
2 ОРУС ТИЛИ 41 ТАРЫХ 9 КЫРГ.ТИЛИ 4
3 МАТЕМАТ.(К) 8 КЫРГ.ТИЛИ 61 МАТЕМАТ.(К) 62
4 АНГЛ.ТИЛИ 13/ ТЕХНОЛОГИЯ 54 КЫРГ.АДАБ. 4
5 КЫРГ.ТИЛИ 7/8 АНГЛ.ТИЛИ 33/ ТЕХНОЛОГИЯ 54
6 ТЕХНОЛОГИЯ 54 МАТЕМАТ.(К) 8 АНГЛ.ТИЛИ 33
7            
ШАРШЕМБИ 1 КЛ.СААТ   КЛ.СААТ   КЛ.СААТ  
2 МАТЕМАТИКА 8 АНГЛ.ТИЛИ 33/ КЫРГ.ТИЛИ 4
3 АНГЛ.ТИЛИ 13/33 МАТЕМАТИКА 8 АДАМ.ж/а КООМ 5
4 КЫРГ.ТИЛИ 7/61 ОРУС ТИЛИ 41 МАТЕМАТИКА 8
5 ОРУС ТИЛИ 41 СҮРӨТ 54 АНГЛ.ТИЛИ 33/
6 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З КЫРГ.АДАБ. 7/61 ТАРЫХ 9
7     МУЗЫКА 23    
БЕЙШЕМБИ 1 МАТЕМАТ. 8 АНГЛ.ТИЛИ 33/ ОРУС ТИЛИ 41
2 АНГЛ.ТИЛИ 33/ МАТЕМАТ. 8 МАТЕМАТИКА 8
3 АДАМ.ж/а КООМ 9 КЫРГ.ТИЛИ 7/61 АНГЛ.ТИЛИ 4
4 КЫРГ.АДАБ. 7/61 ИНФОРМАТ. 60/62 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
5 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З АДАМ.ж/а КООМ 9 КЫРГ.АДАБ. 4
6 МУЗЫКА 33     КЫРГ.ТИЛИ 14
7            
ЖУМА 1 АНГЛ.ТИЛИ 13/33 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З КЫРГ.ТИЛИ 14
2 СҮРӨТ 54 АНГЛ.ТИЛИ 33/ МАТЕМАТИКА 45
3 МАТЕМАТИКА 8 ОРУС ТИЛИ 41 СҮРӨТ  
4 ОРУС ТИЛИ 41 МАТЕМАТИКА 8 АНГЛ.ТИЛИ 33
5 ОРУС  АДАБ. 41 ТАБИЯТ ТААН. 8 МУЗЫКА 15
6 ТАБИЯТ ТААН. 8 ОРУС  АДАБ. 41 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
7            
ИШЕМБИ 1            
2            
3            
4            
5            
6            
  7А каб 7Б каб 7-К каб
ДҮЙШӨНБҮ 1 ТАРЫХ 4 АДЕП 57 ГЕОГРАФИЯ 5
2 БИОЛОГИЯ 42 ИНФОРМАТ. 60/62 ТАРЫХ 9
3 АДЕП 61 ТАРЫХ 4 ОРУС ТИЛИ 41/23
4 МАТЕМАТ.(Г) 62 ГЕОГРАФИЯ   ОРУС АДАБ. 23
5 МАТЕМАТ.(А) 62 БИОЛОГИЯ 14 МАТЕМАТ.(А) 45
6 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З МАТЕМАТ. (А)   АДЕП 45
7            
ШЕЙШЕМБИ 1 ГЕОГРАФИЯ 5 КЫРГ.ТИЛИ 7/8 ТЕХНОЛОГИЯ 54
2 КЫРГ.ТИЛИ 7/8 ГЕОГРАФИЯ 5 КЫРГ.ТИЛИ 4
3 ОРУС ТИЛИ 41 ТЕХНОЛОГИЯ 54 БИОЛОГИЯ 42
4 ТАРЫХ 9 ОРУС ТИЛИ 41 МАТЕМАТ.(А) 62
5 ОРУС АДАБ. 41 ТАРЫХ 9 ОРУС  АДАБ. 23
6 КЫРГ.АДАБ. 7 КЫРГ.АДАБ. 8 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
7            
ШАРШЕМБИ 1 КЛ.СААТ   КЛ.СААТ   КЛ.СААТ  
2 ГЕОГРАФИЯ 14 ОРУС ТИЛИ 41 ГЕОГРАФИЯ 5
3 ОРУС ТИЛИ 41 КЫРГ.ТИЛИ 7/61 КЫРГ. ТИЛИ 41/
4 СҮРӨТ 54 ОРУС ТИЛИ 41 КЫРГ.АДАБ. 4
5 КЫРГ.ТИЛИ 7 ФИЗИКА 45 МАТЕМАТ.(А) 8
6 ФИЗИКА 45 СҮРӨТ 54 ОРУС ТИЛИ 41/23
7 МУЗЫКА 14 АНГЛ.ТИЛИ 13/33 ТАРЫХ 9
БЕЙШЕМБИ 1 ИНФОРМАТ. 60/62 ОРУС ТИЛИ 41 ФИЗИКА 45
2 КЫРГ.ТИЛИ 7/61 МУЗЫКА 60 КЫРГ.ТИЛИ 4
3 ОРУС ТИЛИ 41 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З ИНФОРМАТ. 60/62
4 АНГЛ.ТИЛИ 33/ ОРУС АДАБ. 41 КЫРГ.АДАБ. 4
5 МАТЕМАТ.(А) 62 КЫРГ.ТИЛИ 7/61 АНГЛ.ТИЛИ 13/33
6 ОРУС АДАБ. 41 МАТЕМАТ.А) 62 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З
7            
ЖУМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ 54 ОРУС ТИЛИ 41 ФИЗИКА 45
2 ОРУС ТИЛИ 41 ФИЗИКА 45 КЫРГ.ТИЛИ 4
3 ФИЗИКА 45 АНГЛ.ТИЛИ 13/33 МАТЕМАТ.(Г) 7
4 МАТЕМАТ.(А) 62 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З СҮРӨТ 54
5 ДЕНЕ ТАРБИЯ С/З МАТЕМАТ.(Г) 62 АНГЛ.ТИЛИ 13/33
6 АНГЛ.ТИЛИ   МАТЕМАТ.(А) 62 МУЗЫКА 54
7