СОШ №49 имени А.Толубаева

Методическая работа СОШ №49 имени А.Толубаева г.Бишкек

Методическая работа СОШ №49 имени А.Толубаева г.Бишкек

Методическая работа СОШ №49 имени А.Толубаева г.Бишкек

Методическая работа СОШ №49 имени А.Толубаева г.Бишкек

 

Мектептин психологиялык -педагогикалык темасы:

 «Инсанга багытталган окутууну ишке ашыруу окуу процессинин катышуучуларынын кызматташуусунун максаты жана ишинин жыйынтыгы»

Иш-чаралардын негизги максаты: Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамынын негизинде мамлекеттин билим берүү стандартынын аткарылышын камсыз кылуу, заманбап педагогикалык технологиялардын жана эффективдүү мониторингдин негизинде инсанга багытталган окутууну ишке ашыруу.

Негизги маселелер:

Инсанга багытталган окутууну сабак учурунда жана класстан тышкаркы иш-чараларда колдонууну улантуу.

 • Заманбап окуу технологияларынын негизинде жана окуучулардын окууга болгон кызыгуусун калыптандыруу аркылуу окуучулардын билим сапатынын жогорулашы  боюнча иш-чараларды күчөтүү.
 • Жетишпеген жана ордунда калган окуучулардын санын кыскартуу максатында ата-энелер менен бирдикте педагогикалык кызматташтыктын негизинде үзгүлтүксүз иш алып баруу.
 • Мугалимдердин кесипкөйлүк деңгээлин жогорулатуу максатында илимий теоретикалык семинарлар, тематикалык педкеңешмелер, жаш мугалимдер мектебинин иши аркылуу усулдук кызматты педагогикалык өсүштүн негизги ишине айлантуу.
 • Ар кыл деңгээлдеги олимпиада, конкурс, кароо-сынактарга катышкан мектептин окуучуларынын жана мугалимдердин санын көбөйтүү.
 • Предметтик декадага  катышкан окуучулардын, мугалимдердин жана ата-энелердин санын өстүрүү максатында традициялык эмес, жаныча өткөрүү ыкмаларын иштеп чыгуу.
 • Ар бир окуучуну психологиялык-педагогикалык коштоонуу күчөтүүнүн негизинде окуучулардын бир баскычтан экинчи баскычка которулуу көйгөлөрү менен иштөөнү жаңы деңгээлге көтөруу.
 • Мектептеги тарыхый  музейдин  ишин  улантуу
 • Өспүрүмдөр арасындагы тартип бузууларды алдын алуу боюнча иштерди бардык педагогикалык багыттар боюнча улантуу.
 • Окуучулар арасындагы өзүн өзү башкаруу боюнча иштерди бардык баскычтарда жакшыртуу.
 • Окуучулардын өзүн өзү башкаруусу аркылуу алардын уставдык милдеттерин аткаруусун камсыз кылуу.

Методическая работа СОШ №49 имени А.Толубаева г.Бишкек

 

Методическая работа СОШ №49 имени А.Толубаева г.Бишкек   Методическая работа СОШ №49 имени А.Толубаева г.Бишкек  

 

 Это тестовая и редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

 • Текст
 • Фото / Видео / Документы
 • Таблицы
 • Списки
 • Ссылки
 • Разные цвета